Obavezna dokumentacija pri procesu fiskalizacije

U zavisnosti od vrste zahtjeva za fiskalizacije potrebno je popuniti propisane obrasce:

 1. Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju ( ZIF )
 2. Zahtjev za brisanje iz registra fiskalnih uredjaja ( ZBRFFU )
 3. Zahtjev za promjenom adrese ili namjene prodajnog mjesta ( ZPANPM )
 4. Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula ( ZZFM )
 1. Ispravno popunjen ZIF obrazac
 2. ID Broj
 3. PDV broj ( ukoliko je kupac u PDV sistemu )
 4. Obavijest o razvrstavanju iz statistike
 5. Prve dvije stranice rješenja o registraciji
 6. Ugovor o prodaji I servisu

Obrazac se popunjava u slučaju da se fiskalni uređaj treba defiskalizovati

 • Obrazac ZBRFU
 • Rješenje o zatvaranju pravnog lica/poslovne jednince
 • Obavijest iz statistike da je ID broj izbrisan iz registra
 • Ako kupac prelazi u stare zanate oslobođen je od fisklizacije po članu 5. Zakona o fiskalizaciji i umjesto tačaka b i c , potrebno je priložiti rješenje koje dokazuje da kupac više nije fiskalni obaveznik .
 • Kopija rješenja o fiskalizaciji
 • Servisna knjiga
 • Fiskalni uređaj

U slučaju kada kupac ne može priložiti dokumente pod tačkom B ili C,  jer proces zatvaranja traje dugo, onda umjesto tih dokumentata treba priložiti sljedeće

 • Odluka o likvidaciji firme ( ovjerena pečatom firme )
 • Potvrda da je dokumentacija o likvidaciji predata na sud ( ovjerena pečatom suda )
 • Zahtjev poreznoj upravi za izdavanje poreskog uvjerenja ( mora imati pečat protokola PU )

Nakon defiskalizacije uređaja kupac treba da podnese zahtjev telekom operateru za odjavu GSM kartice.

U slučaju zamjene starog uređaja novim uređajem, dokumenti pod tačkama B, C, i D nisu obavezni.

Obrazac se popunjava u slučaju promjene naziva firme ili promjene adrese firme

 1. Obrazac ZPANPM
 2. Kopija ID broja
 3. Servisna knjiga
 4. Fiskalni uređaj

Obrazac se popunjava u slučaju da postoje bilo kakve promjene na ID ili PDV  broju kupca

 1. Obrazac ZZFM
 2. Kopija ID i PDV broja
 3. Obavijest o razvrstavanju iz statistike
 4. Rješenje o registraciji (ukoliko ima nekih promjena na istom)
 5. Servisna Knjiga
 6. Fiskalni uređaj

NAPOMENA :

Kada fiskalni uređaj  prelazi u vlasništvo drugog pravnog lica ili se unutar jednog pravnog lica premješta iz jedne u drugu poslovnicu potrebno je prvo uraditi defisklizaciju uređaja , a zatim nakon zamjene FM i EZ ponovo uraditi inicijalnu fisklaizaciju uređaja  .  U tom slučaju potrebno je obezbjediti dokumentaciju za oba zahtjeva . ( ZBRFU + ZIF )

Kod potpisivanja ugovora o servisu ako je fiskalni uređaj već fiskaliziran kod drugog servisa:

Ako kupac želi da promijeni servis i da potpiše ugovor sa Imtec Servis-om, potrebno je da dostavi kopiju dokumenta o raskidu Ugovora sa prethodnim servisom ako fiskalni uređaj nije defiskaliziran i ukoliko je aktivan , rješenje o fiskalizaciji i dodatna rješenja ukoliko ih je bilo , ZIF i ostale obrasce ako je bilo naknadnih fiskaliacija i ID broj .

Ukoliko servis zahtjeva , potrebno je dostaviti servisnu knjigu i fisklani uređaj radi izvršenja vizuelnog pregleda fiskalnih plombi i uvida u stanje fiskalnog uređaja.

Nakon dostavljanja ove dokumentacije može se potpisati ugovor o servisu sa Imtec doo

NAPOMENA: Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (ali i druge zahtjeve) možete preuzeti klikom na linkove ispod (Word .doc format)

Obrazac za inicijalnu fiskalizaciju.

Obrazac za zamjenu fiskalnog modula.

Obrazac za defiskalizaciju ili promjenu modula.

Obrazac za promjenu adrese prodajnog mjesta.

Brisanje iz registra fiskalnih uređaja.

Sva prava pridržana. © 2017 Imtec d.o.o.